Mediální slovník

Ambush marketing

Ambush marketing (česky úskočný, škodný, příživnický, popř. neférový marketing) je marketingová strategie, při které se společnost snaží získat pozornost a vytvořit spojení se sportovním nebo kulturním akcí, aniž by na ni měla oficiální sponzorská práva. Toto se často děje při velkých sportovních událostech, jako jsou například olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale nebo světové šampionáty.

Při ambush marketingu společnost využívá taktiku, která spočívá v tom, že se snaží vzbudit pozornost v místě, kde se sportovní nebo kulturní akce koná, a to prostřednictvím různých reklamních kampaní, jako jsou billboardy, letáky nebo televizní reklamy. Tyto kampaně jsou navrženy tak, aby připomínaly nebo napodobovaly oficiálního sponzora akce, ale bez oficiálního sponzorského vztahu. Cílem ambush marketingu je získat pozornost a vytvořit si větší povědomí o vlastní značce nebo produktu.

Ambush marketing je často kontroverzní způsob marketingu, protože může poškodit oficiálního sponzora akce a snížit hodnotu jeho sponzorských práv. Některé země proto přijaly zákony, které mají regulovat tuto formu marketingu a chránit oficiální sponzory akcí.

Kategorie