Mediální slovník

APRA

APRA – Asociace Public Relations Agentur je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. APRA vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je reprezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.

V současné době sdružuje APRA 19 členských agentur. Členové procházejí opakovaně procesem certifikace. APRA je členem mezinárodní organizace ICCO (International Communications Consultancy Organisation) sdružující národní PR asociace po celém světě. Statutárním orgánem APRA je Výkonná rada, která má celkem sedm členů a je volena Generálním shromážděním na období dvou let.

APRA organizuje každý rok soutěž Česká cenu za PR.

 

Kategorie