Mediální slovník

ATL (Above the Line)

Historické označení. Tzv. nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). Cílem ATL je vybudovat povědomí o značce, zasáhnout co největší skupinu lidí. Zpravidla tvoří majoritní část komunikačních rozpočtů. 

Opakem je tzv. podlinková (below the line, BTL) komunikace, zaměřená na konkrétního zákazníka.

S rozvojem internetu a sociálních médií se hranice stírá, rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) a podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí. Většina značek využívá základní rozdělení na velké mediální kampaně a doprovodné komunikační aktivity.

 

Související:

podlinková (below the line, BTL) komunikace 

Kategorie