Mediální slovník

Attention Planning

Nový přístup k plánování médií, založený na faktoru pozornosti. V rámci Attention planningu je zvolen mix mediálních kanálů a formátů, které zohledňují nejen čas, ale také visibilitu a aktivní nebo pasivní propojení spotřebitele se samotnou reklamou. Právě vyšší míra času stráveného s reklamou vede k vyšší zapamatovatelnosti značky nebo produktu, která je klíčová bez ohledu na segment nebo typ produktu.

Dosud byla jednou z klíčových metrik pro posuzování kvality reklamy vizibilita. Samotná vizibilita reklamy však není zárukou toho, že si ji uživatel či divák opravdu všimne. Attention planning přináší další pohled, který na základě indexace reklamních formátů, výzkumu se zapojením očních kamer, přesného vzorce výpočtu a samotného času stráveného s reklamou dokáže určit, který typ reklamního formátu je z pohledu aktivní a pasivní pozornosti uživatele výkonný.