Mediální slovník

Autotypický rastr

Rastr, kde je intenzita barev řízena různě velkými tiskovými body.

Související pojmy:
Rastr (výklad souvislostí mezi rastrem, úhly točení, tiskovými body a řadami bodů), Stochastický rastr

Kategorie