Mediální slovník

Benchmark

Srovnávací hodnota určité veličiny, měrná báze. Využívá se např. pro hodnocení výkonnosti nebo efektivity, kdy sledujeme, zda dosažené hodnoty jsou nad nebo pod benchmarkem trhu v dané disciplíně.

Příklad:

  • Úspěšnost kampaně – průměrná míra prokliku (CTR) digitálního banneru je 0,5% (benchmark). V naší bannerové kampani jsme dosáhli průměrné CTR 2,1%, což je tedy o 1,6 p.b. vyšší CTR než benchmark.
  • Projekce prodejů – pro stanovení očekávaných prodejů na příští rok použijeme jako benchmark letošní prodeje, zvýšené o očekávaný růst značky
  • Objem reklamních investic, potřebných na uvedení značky na trh – jako benchmark použijeme investice konkurence

Kategorie