Mediální slovník

BFU

Pojem z internetového marketingu. BFU zkracuje anglická slova Bloody Fucking User (volný překlad: totálně debilní uživatel), v češtině se někdy vykládá zkratka mírněji jako Běžný Franta Uživatel nebo Blbý Franta Uživatel. Slovo vzešlo z IT slangu.

Takto označený uživatel je úplně neschopný a zároveň všeho schopný, umí pouze klikat myší na co přijde. Při sebemenším problému zvedá telefonní sluchátko (píše e-mail, posílá ICQ zprávu) a volá svému administrátorovi s tím, že se „to“ pokazilo. Obvykle není schopen popsat problém a porozumět mu.

BFU je český termín podobně jako LAMA (stejný význam) - při konverzaci se zahraničním partnerem proto raději využívejte termín "lamer."

Kategorie