Mediální slovník

Big Data

Tímto termínem se označuje souhrn velkého objemu dat (terabyty dat) z různých zdrojů a databází, bez jednotné struktury, a jejich následná analýza. Zdroji těchto dat mohou být například sociální sítě, klientské databáze, e-shopy apod. Cílem analýzy těchto dat je vytvořit model chování, typický pro specifické skupiny zákazníků a následně jejich oslovení.

Příklad:

Klient potřebuje oslovit ty zákazníky, kteří v uplynulém měsíc (1) navštívili jeho web alespoň dvakrát a zároveň (2) otevřeli alespoň jeden informační email, který klient rozeslal, a zároveň (3) sdíleli na některé ze sociálních sítích obsah z profilu klienta.

Touto analýzou získáme velmi specifický okruh uživatelů, které můžeme oslovit personalizovanou zprávou.

Big Data lze také popsat pomocí následujících charakteristik:

Objem

Množství generovaných a uložených dat. Velikost dat určuje jejich hodnotu a potenciální využitelnost, tedy zda mohou být ve skutečnosti považována za Big Data, či nikoliv.

Různorodost

Druh a povaha generovaných dat.

Rychlost

Rychlost, kterou jsou data generována a zpracovávána.