Mediální slovník

Booking

Rezervování, umisťování a další aktivity spojené s uvedením reklamy. Termín se používá zejména při plánování TV kampaní. TV booking se otevírá jeden měsíc před měsícem, kdy kampaň poběží. Prvního září se tedy otevírá booking pro říjnové TV kampaně. Znamená to, že TV stanice vydá konkretizované programové schéma a mediální agentura může rezervovat místo v reklamním bloku pro svého klienta.