Mediální slovník

Bounce rate

Míra okamžitého opuštění stránky. Označuje procento uživatelů webu, kteří přijdou na webové stránky a neprovedou žádnou další akci (nekliknou na prvek stránky nebo nepokračují na další stránku webu).  Je součástí reportovatelných statistik webu (např. Google Analytics). Označuje se zkratkou BR.

Obvykle platí, že čím nižší bounce rate, tím lépe, není to ale pravidlem. Vysoká bounce rate může indikovat následující:

  • Web je natolik nekvalitní, že uživatelé nemají důvod na stránce zůstat, a nebo nenašli to, co hledali (nekvalitní, nerelevantní a nebo příliš stručný obsah atd.)
  • Web je natolik kvalitní a vypovídající, že uživatel nemá potřebu pokračovat na další stránku, neboť se na jediné stránce dozví vše, co potřebuje. Jedná se např. o situaci, kdy má web jedinou stránku a pro další obsah pouze scrolluje dolů. V takovém případě není vysoká bounce rate negativní.
  • Web je cílovou stránkou (tzv. landing page) placené kampaně. Pokud na web přivádíme placenou návštěvnost, bounce rate bývá vyšší než obvykle, neboť placenou reklamou přilákáme i ty uživatele, kteří by se na web bez placené podpory (organicky) nedostali.

Bounce rate sama o sobě však nevypovídá dostatečně o tom, zda uživatele stránka zaujala či ne. Nejpoužívanější systém měření webu Google Analytics označí uživatele jako "bounce" bez ohledu na to, zda na webové stránce strávil 3 vteřiny, nebo 4 hodiny. Proto je dobré spolu s bounce rate sledovat i další statistiky webu, např. průměrnou dobu strávenou na webu (ATS, average time spent).

U většiny webů se bounce rate pohybuje v rozmezí 30 – 80%, nižší hodnota je již podezřele nízká a indikuje špatné nastavení webu nebo chybu měření.

Související pojmy:

ATS

Kategorie