Mediální slovník

Brainstorming

Metoda generování kreativních námětů prostřednictvím kolektivní diskuze na předem určené téma. Kdokoli z účastníků může říci jakýkoli nápad bez ohledu na možnost jeho realizace. Návrhy zpravidla moderátor zapisuje na tabuli (flipchart). Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé pracující ve skupině vymyslí na základě podnětů ostatních více důmyslné nápady, než by generovali samostatně.

Princip metody spočívá v tom, že během diskuze se uvedené nápady zásadně nehodnotí. Účastníci se tak vzájemně podporují v myšlení "out-of-box" a nelimitují se negativními prohlášeními typu: „to nejde", "to už jsme zkoušeli", " to zákony zakazují", případně "to klient nikdy neschválí".

Lze říci, že se jedná o metodu odloženého hodnocení, protože jednotlivé náměty a jejich použitelnost se vyhodnocují až po brainstormingu (a dopracovávají se do použitelné podoby).

Kategorie