Mediální slovník

Brainstorming

Dnes již poněkud zastaralá metoda generování kreativních námětů prostřednictvím kolektivní diskuze na předem určené téma. Kdokoli z účastníků může říci jakýkoli nápad bez ohledu na možnost jeho realizace. Návrhy zpravidla moderátor zapisuje na tabuli (flipchart).

Princip metody spočívá v tom, že během diskuze se uvedené nápady zásadně nehodnotí. Účastníci se tak vzájemně podporují v myšlení „out-of-box“ a nelimitují se negativními prohlášeními typu: „To nejde, nebo to už jsme zkoušeli, nebo to zákony zakazují, nebo dokonce to klient nikdy neschválí.“

Lze říci, že se jedná o metodu odloženého hodnocení, protože jednotlivé náměty a jejich použitelnost se vyhodnocují až po brainstormingu (a dopracovávají se do použitelné podoby).

Kategorie