Mediální slovník

Brief

Zadání, které předává klient agentuře, aby na jeho základě vytvořila reklamní kampaň. Může se jednat o brief kreativní, mediální nebo jiný (např. digitální). Brief by měl být stručný a věcný, ale současně obsahovat všechny potřebné informace pro přípravu kampaně. Kvalitní zadání je podmínkou pro dobře připravenou kampaň, která efektivně naplní stanovené cíle. Základními prvky briefu jsou produkt (případně jeho definice, benefity), cíle kampaně a její načasování, cílová skupina, budget.

Související článek:
Co je to brief?