Mediální slovník

Briefing

Informativní schůzka. Tisková konference. V širším slova smyslu označuje briefing setkání zadavatele reklamy s agenturou, která má připravit reklamní kampaň. V užším slova smyslu představuje komplexní výklad, poskytnutí informací agentuře v ústní a písemné podobě, prostřednictvím briefu. Mnohdy je nutný i rebriefing, tedy opakované setkání s cílem upřesnit, vyjasnit možná nedorozumění a problémy.

Kategorie