Mediální slovník

Case study

Case study (případová studie, "kejska") je podrobná analýza konkrétní situace, problému nebo události, která se vztahuje k určitému oboru nebo odvětví. Používá se v řadě oblastí jako je marketing, obchod, finance, ekonomie, medicína apod. Cílem case study je poskytnout detailní informace o problému, popsat jeho řešení a prezentovat výsledky.

Case study se často používá jako vzdělávací materiál pro studenty a profesionály. Může být ale také součástí marketingového materiálu značky nebo produktu, zejména pokud poskytuje konkrétní příklady úspěšného uplatnění produktu nebo služby v praxi. Úspěšná případová studie může sloužit jako reference firmy a přesvědčit další zákazníky, aby využili jejích služeb.

Kategorie