Mediální slovník

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing. Metoda sběru dat. Dotazování probíhá na webovém formuláři.

Realizátor výzkumu vytvoří na internetu interaktivní webový dotazník, na který respondent odpovídá sám za pomoci své klávesnice a myši. Tato metoda umožňuje zobrazit obrázky, grafiku, balení, packshoty, ale i přehrát TV nebo rozhlasový reklamní spot. Dotazník umožňuje různé přetahování objektů na stránkách, hry a další interakci, samozřejmostí je také možné slovní hodnocení respondenta. Při použití Flash technologie je dotazník velmi graficky zdařilý, interaktivní a respondenty baví, neobtěžuje.

Díky tomu CAWI spojuje výhody kvalitativního i kvantitativního výzkumu a představuje tak novou dimenzi ve výzkumných metodách. Odpovědi jsou zaznamenány v elektronické podobě, což umožňuje jejich rychlé a efektivní zpracování.

Rekrutace respondentů probíhá buď bannerem, pop-up oknem, nebo cíleným e-mailem. Vybraným uživatelům je doručen e-mail s odkazem na stránky s dotazníkem, nebo se tento odkaz uplatní při kliknutí na rekrutační banner nebo pop-up okno se žádostí o spolupráci ve výzkumu.

Související pojmy:

Slovník internetové reklamyVýkonnostní marketingSearch Engine Marketing