Mediální slovník

Community management

Správa a péče o existující komunitu zákazníků. Zahrnuje interakce se zákazníky, řešení problémů, odpovědi na otázky a názory zákazníků. Cílem community managementu je udržovat pozitivní vztahy se zákazníky.  

Community management se často provádí prostřednictvím sociálních médií nebo fór. Osoba, která se o komunitu stará, se nazývá community manager. Ten by měl být především diplomaticky založený, chápavý, trpělivý, zodpovědný a nápomocný. Měl by umět řešit vypjaté situace a problémy s klidem a nadhledem.  

Kategorie