Mediální slovník

Community marketing

Marketingová strategie, která se zaměřuje na budování a udržování komunity zákazníků kolem značky nebo produktu. Jde o přístup ke značce, který se snaží posilovat vztahy se zákazníky a zapojovat je do tvorby a rozvoje značky. Cílem community marketingu je vytvořit loajální zákaznickou základnu, která bude sdílet své zkušenosti s produkty nebo službami značky a pomáhat tím navázat nové vztahy s potenciálními zákazníky. 

Community marketing se často provádí prostřednictvím sociálních médií, fór, blogů a dalších platforem.  

Značky mohou také vytvářet speciální akce, soutěže a další interaktivní formy, které umožňují zákazníkům aktivně se zapojit do života značky a prohloubit tak svůj vztah s ní. Community marketing je výhodný, protože zákazníci mohou být pro značku cennými zdroji zpětné vazby a nápadů na vylepšení produktů nebo služeb. 

Kategorie