Mediální slovník

Content marketing

Content marketing neboli obsahový marketing je součástí tzv. inbound marketingu. Jde o získávání a udržení zákazníků pomocí tvorby relevantního a atraktivního obsahu. Podstatou je pravidelné a cílené poskytování hodnotných informací zákazníkům s cílem získat jejich loajalitu.