Mediální slovník

Copy testing

Metoda marketingového výzkumu, která se používá k testování úspěšnosti konkrétního reklamního sdělení (např. sloganu, titulek, textu nebo skriptu pro reklamní videa). Během testování se zákazníkům prezentuje reklamní materiál a následně se od nich zjišťuje, jaký vliv měl na jejich vnímání značky a produktu. Cílem copy testingu je zjistit, zda reklamní sdělení oslovilo zákazníky tak, jak bylo zamýšleno a zda vzbudilo požadovanou reakci. 

Kategorie