Mediální slovník

Copywriter

Copywriter – osoba mající na starosti psaní (skládání) textů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Kromě klasických textů reklamy se využívá i při psaní PR článků nebo v Search Marketingu.

Kategorie