Mediální slovník

CPCV

Cost per Completed View, neboli cena za zhlédnutí celé délky reklamního videa. Jedná se o cenový model používaný v digitálních video kampaních. Inzerent platí pouze tehdy, pokud uživatel zhlédne reklamní video až do konce (pozor, je třeba nezaměňovat s CPV, kde inzerent platí za "klasické" zhlédnutí, viz definice View nebo CPV).  CPV model je efektivní, neboť inzerent platí pouze za ideální cílovou skupinu - uživatele, které jeho reklama skutečně zajímá.  

Někdy panuje názor, že nákup "dokončeného zhlédnutí" musí být ze své podstaty lepší a bezpečnější než nákup obyčejného "zhlédnutí" dle modelu CPV. Předpokládá se, že dokončené zobrazení se rovná nejzaujatějším uživatelům (a tedy s největší pravděpodobností konverzím). To ale nemusí být vždy pravda. V případě kampaně, jejímž cílem je budování povědomí, je například cenový model CPM nebo CPV dostačující, pokud je video schopno předat hlavní message a branding je patrný v prvních několika sekundách.