Mediální slovník

CPE

Cost per Engagement. Další z cenových modelů v digitálním marketingu. Doslova cena za interakci/angažování/zapojení uživatelů. Zadavatel reklamy neplatí za imprese ani kliky, ale za to, když uživatel s jeho reklamou provádí určité interakce. CPE se používá zejména u reklamních kampaní na sociálních sítích, kde může být více než jen jedna akce považována za úspěch. Například u reklamy na Facebooku se jako angažovanost může považovat kliknutí na tlačítko "Líbí se mi", sdílení, komentář nebo zobrazení videa. CPE tedy měří celkové náklady na dosažení této angažovanosti uživatele s určitou reklamou.