Mediální slovník

CPM

Zkratka z anglického Cost per Mille. Vyjadřuje cenu za tisíc zobrazení, má tedy stejný význam jako CPT (Cost per Thousand).

Tento pojem se používá se především v zahraničí.