Mediální slovník

CPT

Cost per Thousand. Cenový ukazatel efektivity reklamních kampaní. Používá se v tisku (cena za tisíc oslovených čtenářů), v televizi (cena za tisíc oslovených diváků). V digitálních kampaních označuje cenu za tisíc zobrazení reklamy. CPT je používáno jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy v různých médiích. Stejný význam jako CPT má také CPM (Cost per Mille), s ním se setkáme především v zahraničí. 

Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechna vyhodnocovaná média (obvykle „všichni 12+“ nebo „všichni 15+“, vyhodnocuje se pro konkrétní cílovou skupinu, na kterou plánujeme kampaň). 

 

Příklad:  

  • Celostránka v magazínu Muž a život stojí 240.000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině muži 15+ celkem 120.000 čtenářů na vydání. CPT = 240 000 Kč / 120 = 2 000 Kč 
  • Celostránka v magazínu Praktický muž stojí 180.000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině muži 15+ celkem 60.000 čtenářů na vydání. CPT = 180 000 Kč / 60 = 3 000 Kč. 

Inzerce v magazínu Muž a život vychází cenově lépe, za tisíc čtenářů zaplatíme jen 2 000 Kč, kdežto v Praktickém muži o tisíc korun více. Přestože absolutní zaplacená cena je v Muži a život vyšší (240 000 Kč), vyplatí se více reklama v tomto titulu. 

 

Důležité upozornění: Každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPT v rozhlasu s CPT v tisku nebo na internetu. To proto, že třicetisekundový (zvukový) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než celostránkový (vizuální) inzerát. Stejně tak nelze srovnávat CPT za barevnou celostránku s CPT za černobílou půlstranu. 

 

Související pojmy: CPP, GRP, TRP, Net Reach