Mediální slovník

Cross Promotion

Marketingová strategie, při které spolupracují dvě nebo více značek nebo produktů, aby zvýšily své prodeje a zviditelnily se u společné cílové skupiny. Jedna značka může například propagovat produkty nebo služby druhé značky, zatímco druhá značka může propagovat produkty nebo služby první značky. Tento druh spolupráce může být výhodný, protože umožňuje oběma značkám dosáhnout nových zákazníků, kteří by je jinak mohli přehlédnout, a zároveň posiluje důvěryhodnost a reputaci obou značek.  

Příkladem cross promotion je spolupráce mezi značkou prémiové kávy a značkou designových šálků.

Kategorie