Mediální slovník

Crowdsourcing

Doslova „dav-zdroj“, kde zdrojem je dav. Pokud potřebujete pomoc nebo odpověď na svoje otázky, oslovíte přímo cílovou skupinu. Myšlenkou v pozadí je „víc hlav, víc ví“ podle knihy „The Wisdom Of Crowds“ (James Sirowiecki).

Obvykle oslovíte (rekrutujete) tvořivý, přemýšlivý vzorek lidí z cílové skupiny a s nimi potom komunikujete – ať už online, nebo face to face. Podle toho, co požadujete, můžete crowdsourcing pokládat za metodu výzkumu, metodu tvoření reklamních strategií nebo třeba metodu kreativního myšlení (něco jako brainstorming).

Kategorie