Mediální slovník

CSR - Corporate Social Responsibility

CSR neboli společenská odpovědnost firem označuje takové vedení firmy a budování vztahů s partnery, které přispívá ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Jde o dobrovolný závazek chovat se zodpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Typicky se jedná o tři klíčové oblasti – ekonomickou (např. transparentnost, odmítání korupce apod.), sociální (striktní dodržování lidských práv) a environmentální (např. šetrná produkce či ekologická politika).

V oblasti CSR jsou každoročně udělovány i ceny, například TOP Odpovědná firma nebo cena Via Bona.

Kategorie