Mediální slovník

Čtenost

Procento cílové skupiny, které četlo konkrétní tiskový titul. Také rating. Udává se v tisících nebo procentech cílové skupiny. Odpovídá na otázku, kolik lidí četlo konkrétní vydání např. deníku nebo týdeníku. Rozlišují se dva základní typy sledované čtenosti.

1. Čtenost na vydání: Dotazuje se, zda cílová skupina četla aktuální vydání konkrétního tiskového titulu. Jedná se o spravedlivější ukazatel, neboť např. u deníků neznevýhodňuje tituly, které nemají sobotní vydání.

2. Čtenost v delším období: Dotazuje se, zda cílová skupina četla periodikum v delším časovém horizontu. Odpovídá dvanáctinásobku běžné periodicity titulu, např. u deníků znamená, zda dotyčný respondent četl alespoň jeden deník za období 12–14 dnů.

Čtenost se zjišťuje pomocí dotazování v rámci výzkumu Media projekt. Jde o jiné kritérium tištěných médií, než je prodaný náklad. Protože čtenost vyjadřuje, kolik lidí daný titul četlo (nikoli si koupilo), bývá počet čtenářů vždy vyšší, než je počet prodaných výtisků. Výzkum zohledňuje situace, kdy si například otec přinese domů noviny, tedy jeden prodaný výtisk, ale přečte si je více lidí v domácnosti, a proto může být čtenost rovna čtyřem.

Související pojmy:

Prodaný náklad, RatingReach, Media projektMML-TGI

Kategorie