Mediální slovník

Daily Reach

Denní zásah neboli denní reach. Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah média nebo kampaně za jeden den.

Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti
rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak Weekly Reach (týdenní zásah - poslechovost v posledních sedmi dnech), tak Daily Reach (poslechovost včera).

Pojem denního zásahu, Daily Reach 6 %, znamená, že:

Rádio – danou rozhlasovou stanici naladilo 6 % cílové skupiny alespoň na pět minut v daném dni (5 min nepřetržitě).

TV – danou TV stanici sledovalo 6 % cílové skupiny alespoň tři minuty v týdnu (3 min nepřetržitě).

Kampaně – z dané kampaně zaznamenalo 6 % cílové skupiny alespoň jeden spot za týden.

Související pojmy:
Net Reach - čistý zásahReachWeekly Reach