Mediální slovník

Dashboard

Nástroj pro snadnou vizualizaci dat. Jedná se o jednoduše čitelné uživatelské rozhraní, které graficky znázorňuje aktuální stav a historické trendy klíčových ukazatelů.