Mediální slovník

Dashboard

Nástroj pro snadnou vizualizaci dat. Jedná se o jednoduše čitelné uživatelské rozhraní, které graficky znázorňuje aktuální stav a historické trendy klíčových ukazatelů. Typicky jde o report na digitální obrazovce (laptopu, desktopu, tabletu), který lze interaktivně ovládat a zobrazovat různé úhly pohledu na danou problematiku. Výhodou je rychlost, přehlednost a interaktivita, která umožnuje dynamicky měnit zobrazená data. V reklamním odvětví se dashboard se využívá např. pro přehled konkurenčních reklamních aktivit, zobrazení prodejů značky v závislosti na reklamních aktivitách nebo např. ke sledování brandových ukazatelů značky v čase.

Kategorie