Mediální slovník

Deadline

Označení pro nejzažší termín, do kterého musí být úkol splněn.

Kategorie