Mediální slovník

Decay Effect

Označuje odeznívání účinků reklamy po jejím skončení, zastavení, stažení z éteru.