Mediální slovník

Decision maker

Osoba s rozhodovací pravomocí. Význam záleží na kontextu.

Například při výběru značky rodinného automobilu je osobou s rozhodovací pravomocí zpravidla manžel. V oblasti B2B se zpravidla jedná o osoby s pravomocí rozhodovat o investicích ve společnostech a firmách: finanční ředitelé, IT manageři, procurement, ministerští úředníci apod.

Související pojmy:

LAEPřednosta domácnostiHousewife

Kategorie