Mediální slovník

DOOH - Digital Out of Home

Out of Home reklama (venkovní reklama) s digitálními displayi. Patří sem například digitální CLV nebo velké LED obrazovky v centrech měst. Namísto standardního plakátu nebo folie typického pro klasické (nedigitální) reklamní plochy je v těchto nosičích přehráván reklamní spot.

Kategorie