Mediální slovník

Duhová kulička

1. Mezinárodní soutěž o titul Nejlepší marketingová kampaň v oblasti hraného, animovaného a dokumentárního filmu.

2. Otevřená konference, zaměřená na marketing ve filmovém průmyslu.

Duhová kulička se koná každoročně v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně a pod záštitou Asociace komunikačních agentur ji organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.

Kategorie