Mediální slovník

E-mailing

E-mailing (e-mail marketing) je formou direct marketingu. Znamená hromadné rozesílání e-mailových zpráv na databázi příjemců, kteří s touto formou oslovení vyjádřili souhlas. Tuto formu komunikace je možné snadno měřit a vyhodnotit její efektivitu. Je také možné cílit na specifické skupiny na základě údajů, které o příjemcích máme (sociodemograficky, dle zájmů apod.). Další cestou, jak e-mailing zefektivnit, je tzv. perzonalizace zpráv, tedy nabídky postavené příjemci na míru podle jeho chování v minulosti.