Mediální slovník

Efektivní frekvence

Počet zásahů, při kterém jsou reklamy nejúčinnější.

Pro každou reklamní kampaň je tato hodnota jiná. Efektivní frekvence záleží na typu produktu, cílové skupině, situaci na trhu, znalosti značky, období, na předchozí mediální podpoře, na aktivitě konkurence a spoustě dalších parametrů. Mediální agentury zpravidla disponují know-how, nástroji, které napomáhají určit optimální počet zásahů za určité období. (Období se obvykle vztahuje k nákupnímu cyklu produktu.)

Pokud budeme mít za úkol uvést na trh nový výrobek (launch produktu, značky) ve velmi konkurenčně nabitém segmentu, budeme potřebovat více kontaktů s cílovou skupinou. Například uvést na trh novou značku piva bude obtížný úkol a bude nutné tří až pěti zhlédnutých reklam za týden.

Naopak pokud budeme chtít průběžně podporovat prodeje již zavedené značky tvrdého alkoholu, postačí nižší počet kontaktů s reklamou. Například dva až čtyři kontakty s reklamou za měsíc.

Související pojmy:
Net ReachRatingFrekvenceAfinitaGRP - Gross Rating PointTRP - Target Rating PointOTSOTH