Mediální slovník

Efektivní frekvence

Počet zásahů, při kterém jsou reklamy nejúčinnější.

Pro každou reklamní kampaň je tato hodnota jiná. Pro určení efektivní frekvence je třeba zohlednit typ produktu a kampaně, délku a obsah reklamního sdělení, situaci na trhu, znalost značky a její předchozí komunikaci, období, aktivitu konkurence a další parametry. Mediální agentury zpravidla disponují know-how a nástroji, které napomáhají určit optimální počet zásahů za určité období (obvykle vztažené k nákupnímu cyklu produktu).

Příklady:

  • Pokud budeme mít za úkol uvést na trh nový výrobek (launch produktu, značky) ve velmi konkurenčně nabitém segmentu, budeme potřebovat více kontaktů s cílovou skupinou. Například uvést na trh novou značku piva bude obtížný úkol a bude nutné tří až pěti zhlédnutých reklam za týden.

  • Naopak pokud budeme chtít průběžně podporovat prodeje již zavedené značky tvrdého alkoholu, postačí nižší počet kontaktů s reklamou. Například dva až čtyři kontakty s reklamou za měsíc

 

Související pojmy:
Net ReachRatingFrekvenceAfinitaGRP - Gross Rating PointTRP - Target Rating PointOTSOTH