Mediální slovník

Entrance sleeves

Reklamní nosič umístěný na vstupních automaticky se otevírajících ramenech. Typicky se jedná o papírový návlek s vizuálem inzerovaného produktu.