Mediální slovník

ESG

Akronym ESG označuje Environmentální, Sociální a Governance oblasti podnikání. Jedná se o tři pilíře, které investoři a banky zohledňují v rámci hodnocení udržitelnosti podniků. Konkrétně tak firmy zveřejňují např. uhlíkovou stopu, poměr mužů a žen nebo antikorupční opatření. Udržitelné firmy jsou atraktivnější, protože jsou připraveny na změny životního prostředí, společnosti i legislativy.

Kategorie