Mediální slovník

ESG

ESG znamená Environment, Social and Governance, česky životní prostředí, společenská odpovědnost a řízení. Jedná se o tři pilíře, které investoři a banky zohledňují v rámci hodnocení udržitelnosti podniků.

  • Environment (životní prostředí) zahrnuje vliv podnikání na životní prostředí, jako je třeba emise skleníkových plynů, odpadová produkce a spotřeba vody a energie.
  • Social (společenská odpovědnost) se věnuje vztahům mezi společností a společenským prostředím, tedy např. pracovním podmínkám, dodržování lidských práv, work-life balance a etický normám.
  • Governance (řízení) se zaměřuje na způsoby, jakými jsou firmy řízeny, aby byla zajištěna transparentnost a odpovědnost. Například podniky by měly mít etický kodex, nezávislé řídící orgány a transparentní účetní záznamy.

Konkrétně tak firmy zveřejňují např. uhlíkovou stopu, poměr mužů a žen nebo antikorupční opatření. Udržitelné firmy jsou atraktivnější jak pro investory, tak pro potenciální zaměstnance, protože jsou připraveny na změny životního prostředí, společnosti i legislativy

Kategorie