Mediální slovník

Exkluzivita

Výhradní oprávnění k určité činnosti, obvykle definované smluvně. Může se vztahovat na určité geografické území, segment trhu, obor nebo osoby. Podle toho rozlišujeme různé typy exkluzivity:

  1. Oborová exkluzivita: agentura klienta nebude pracovat pro žádného jiného klienta ze stejného segmentu
  2. Exkluzivita u pořadu: u daného programu nebude uveden jiný sponzor ze stejného segmentu.
  3. Výhradní zastoupení: dovozce zastupuje dováženou značku na českém trhu exkluzivně, nikdo jiný tuto značku v ČR nesmí dodávat, prodávat.

Kategorie