Mediální slovník

First try

Česky doslovně „první vyzkoušení“. Jedná se o moment, kdy spotřebitel poprvé vyzkouší neznámý výrobek, produkt, značku. Často se jej dosáhne pomocí ochutnávek či samplingu.

Kategorie