Mediální slovník

Follower

Uživatel (v českém překladu volně „sledující“), který sleduje určitou značku nebo uživatele na sociálních médiích a přijímá jejich aktualizace, příspěvky, fotky, videa a další informace. Používá se v oblasti sociálních médií jako Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn apod.  Follower může být běžný uživatel, potenciální zákazník nebo loajální zákazník značky.

Počet followerů je jedním z ukazatelů úspěšnosti daného účtu nebo stránky na sociálních sítích. Cílem firem je tak mít co nejvyšší počet sledujících, což znamená také vyšší dosah komunikovaného obsahu.