Mediální slovník

GI - Gross Impressions

Počet kontaktů (GRP) v tisících. GRP (Gross Rating Point) přitom vyjadřuje kumulovanou sledovanost konkrétní reklamy v dané cílové skupině.

V digitálu slouží GI jako jednotka pro přímý nákup reklamního prostoru, přičemž zadavatel či reklamní agentura platí zpravidla za každých tisíc impresí. Do GI se jako jednotky započítávají unikátní uživatelé, kteří si danou reklamu prohlédli, duplicitní zobrazení se naopak nezapočítávají. Metody měření se ale mohou u různých dodavatelů lišit.

V out-of-home reklamě gross impressions udává, kolikrát bude projekt viděn. Počet zobrazení není stejný jako počet lidí, jedna osoba může být zodpovědná za několik zobrazení.

Příklad:

V rámci nové reklamní kampaně na chipsy Ways využíváme 5ks billboardů. Pan Novák jezdí každý den kolem jednoho z nich do práce a z práce.  Za 28 dní trvání kampaně započítáme za pana Nováka 56 gross impressions.

Související pojmy:

GRP, TRP

Kategorie