Mediální slovník

Housewife

Hospodyně, anglicky housewife.

Termín, který zahrnuje ty osoby v domácnosti, které se starají o běžné denní nákupy. Tvoří ji z 95 % ženy a z 5 % muži (staří mládenci, vdovci, otcové na mateřské dovolené a vůbec ti muži, kteří se starají o domácnost).

Hospodyně může být zároveň přednostou domácnosti.

Související pojmy:

Přednosta domácnostiDecision maker

Kategorie