Mediální slovník

Image

Image (z angl. "image", obraz) subjektivní vnímání značky nebo produktu ze strany zákazníků nebo celé populace. Zahrnuje to, co si lidé myslí o značce, jak ji vnímají a jak ji popisují. Image se může skládat z mnoha faktorů, jako jsou vlastnosti produktu, reklama a propagace, cena, distribuce, atraktivita a spolehlivost značky, zážitky a osvědčení zákazníků. 

Image je velmi důležitým faktorem úspěchu značky, neboť pozitivní image může vést k větší loajalitě zákazníků a zvýšení prodejů. Proto se firmy snaží pozitivní image budovat a udržovat. 

Kategorie