Mediální slovník

Image

Subjektivní vnímání značky (produktu) určitou skupinou lidí nebo celou populací.

Kategorie