Mediální slovník

In-store

Reklama v místě prodeje. Nejčastěji se jedná o netradiční reklamní plochy ve velkých obchodních centrech. Jako příklad lze uvést reklamy na nákupních vozících, podlahovou reklamu, reklamu na vstupních turniketech, na bezpečnostních rámech, reklamu na regálech, různé stojany, závěsné panely, wobblery, stoppery a třeba i nálepky na pásu u pokladny.

Kategorie