Mediální slovník

Indoor

Pojem označující reklamní nosiče, které jsou umísťovány uvnitř budov (v obchodních centrech, dopravních prostředcích, nádražích a v jiných veřejných prostorách). Jde jak o formáty, které se používají ve venkovní reklamě (CLV, plakáty), tak o formáty speciální (např. podlahová grafika, reklama na nákupních vozících, reklama na regálech, reklamní obrazovky v čekárnách u lékařů). Přestože význam slova je opačný, indoor bývá přesto často řazen do forem outdoorové reklamy.

Související pojmy: Outdoor

Kategorie