Mediální slovník

Infiltration marketing

Infiltration marketing je marketingová taktika spočívající v infiltraci do určitých komunit. Za infiltrační marketing můžeme považovat vydávání se „marketingových pracovníků“ v diskusních fórech za běžné uživatele a propagování (i nepřímo) nějakého produktu.