Mediální slovník

Infografika

Grafické vizuální znázornění informace nebo dat. Smyslem infografiky je srozumitelně odprezentovat myšlenku či viditelnou formou představit trend v datech.

Infografiky MediaGuru.cz si můžete prohlédnout zde.