Mediální slovník

Infotainment

Infotainment, složenina dvou anglických slov: information + entertainment. Jedná se o spojení a propojení informací a zábavy. Většinou má za cíl vybudit emoce: úžas, překvapení, zhrození se, potěšení, nadšení, rozněžnění se (například nad zvířátky). Infotainment je využíván zejména bulvárními médii, často jej využívá i PR k efektivnějšímu zásahu cílové skupiny.

Nástup infotainmentu v televizním zpravodajství je v českých televizích spjat se zahájením komerčního vysílání, konkrétně TV Nova (viz zpráva o zvířátku na závěr). Původ infotainmentu sahá na konec 20. století do USA a do doby rozvoje kabelového TV vysílání.

Kategorie